Kỷ Niệm Chương

Trống Đồng Đông Sơn.

66-53

Xuất xứ     Việt Nam Chất liệu: đồng

Biểu trưng KN016

73-60

Biểu trưng KN014

74-61

ăn mòn, đổ màu nội dung logo thiết kế theo yêu cầu khách hàng

Biểu trưng KN012

75-62

ăn mòn, đổ màu nội dung logo thiết kế theo yêu cầu khách hàng