Khung Ảnh

Khung Ảnh Gỗ

47-34

Chất liệu     Gỗ công nghiệp Màu sắc     vàng Xuất xứ     Việt Nam

Khung hình – MS 004

44-31

Khung hình – MS 003

43-30

Khung hình – MS 002

45-32

Khung hình – MS 001

46-33