Bộ Giftset

Bộ quà tặng GS005

18-06

gồm 2 sản phẩm: bút ký và móc khoá được làm hoàn toàn từ kim loại tạo nên sự sang trọng của món quà. Đặc biệt, bộ quà kim loại còn mang “sứ mệnh” như là biểu tượng cho uy tín lâu bền của thương hiệu.

Bộ quà tặng GS004

19-07

gồm 2 sản phẩm: bút ký và móc khoá được làm hoàn toàn từ kim loại tạo nên sự sang trọng của món quà. Đặc biệt, bộ quà kim loại còn mang “sứ mệnh” như là biểu tượng cho uy tín lâu bền của thương hiệu.

Bộ quà tặng GS003

20-08

Kết hợp từ những sản phẩm cao cấp, tiện dụng gồm ví da, viết kim loại và móc khoá da tạo nên món quà độc đáo đầy ý nghĩa và thiết thực.

Bộ quà tặng GS002

21-09

Kết hợp từ những sản phẩm cao cấp, gồm hộp namecard và móc khoá được làm hoàn toàn từ da tạo nên món quà độc đáo đầy ý nghĩa và thiết thực.

Bộ quà tặng GS001

22-10

Gồm 2 sản phẩm: bút ký và móc khoá được làm hoàn toàn từ kim loại tạo nên sự sang trọng của món quà. Đặc biệt, bộ quà kim loại còn mang “sứ mệnh” như là biểu tượng cho uy tín lâu bền của thương hiệu.